Wat is de definitie van een startende leraar?

Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die zijn bevoegdheid heeft behaald, maar minder dan drie jaar werkervaring als leerkracht in het primair onderwijs heeft opgedaan. Het betreft leraren in het basisonderwijs tot schaal L10/L11-4 en in het speciaal (basis-)onderwijs tot L11/L12-4. 

cao paragraaf
De startende leraar