Wat is de eigen bijdrage over het bijzonder budget voor 57+ers?

Als het bijzonder budget van 130 uur wordt ingezet voor duurzame inzetbaarheid, dan hoeft er geen eigen bijdrage over te worden betaald. Indien ervoor wordt gekozen het budget in te zetten voor verlof, geldt voor de extra 130 uur een eigen bijdrage van 50% over het salaris en 40% voor werknemers in schaal 8 of lager. Over de 40 uren uit het basisbudget hoeft nooit een eigen bijdrage te worden betaald, ook niet als het wordt ingezet voor verlof. De 40 basisuren voor duurzame inzetbaarheid mogen alleen worden ingezet voor verlof, indien ook uren voor het bijzonder budget voor verlof worden gebruikt.