Wat is eFUWA?

Schoolbesturen kunnen gebruik maken van eFUWA Onderwijs. Dit is een webbased variant van Fuwasys. eFUWA Onderwijs is het officiële functiewaarderingssysteem voor het onderwijs.

Met eFUWA kan een schoolbestuur  op een makkelijke en toegankelijke manier aan de slag gaan met functiedifferentiatie op zijn scholen. Het systeem kan ondersteunend zijn aan het moderne personeelsbeleid waarbinnen bijvoorbeeld aandacht is voor loopbaanpaden.

Om eFUWA Onderwijs te gebruiken, moet u een abonnement afsluiten bij de PO-Raad.

 

cao paragraaf
Functiewaardering