Wat is het verschil tussen normfuncties en niet-normfuncties?

In de CAO PO zijn normfuncties met bijbehorende taakkarakteristieken (de taken die bij een bepaalde functie horen) opgenomen. Niet-normfuncties worden met behulp van FUWA PO beschreven en gewaardeerd door een gecertificeerd FUWA-specialist.

Schoolbesturen maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid om functies zo vorm te geven dat deze passen bij de eigen schoolorganisaties en kiezen er dus voor om functies te laten beschrijven in FUWA PO.

 

cao paragraaf
Functiewaardering