Wat is School aan Zet?

Het programma School aan Zet adviseert schoolbesturen en scholen die dat wensen, bij een adequate aanpak om de gezamenlijke ambities te realiseren. Hierbij neemt School aan Zet niet de functie van reguliere partijen binnen de onderwijs ondersteuningsstructuur over. School aan Zet heeft juist tot doel vraagsturing op de markt voor onderwijs ondersteuning te versterken. Zo helpt School aan Zet u bijvoorbeeld bij het formuleren van passende doelstellingen door samen met u te reflecteren op de situatie van uw scholen en mogelijke verbeterpunten. School aan Zet brengt u in contact met partijen die over de benodigde specifieke deskundigheid beschikken of waar andere scholen al goede ervaringen mee hebben opgedaan. Zodat u de door u gestelde doelen kunt realiseren.

De kosten van de ondersteuning door School aan Zet komen voor rekening van OCW. De kosten voor meer vergaande ondersteuning of expertise, die nodig is bij het realiseren uw doelen, kunt u inkopen vanuit de extra middelen die u via de prestatiebox ontvangt aangevuld met het geld dat u via de lumpsum ontvangt. U wordt als schoolbestuur actief benaderend door School aan Zet. U kunt natuurlijk ook zelf al een kijkje nemen op www.schoolaanzet.nl.