Wat wordt onder kennelijk tijdelijke aard (artikel 3.1, lid 2 CAO PO) verstaan?

Onder kennelijk tijdelijk wordt al het tijdelijke werk verstaan, dus niet het werken op formatie.

Van kennelijk tijdelijke werkzaamheden is bijvoorbeeld sprake indien er tijdelijk extra geld beschikbaar is gesteld, als er tijdelijk een project wordt gedraaid, als het tijdelijk bijvoorbeeld druk is op de administratie omdat er wijzigingen in het systeem doorgevoerd moeten worden. Ook is er sprake van tijdelijkheid indien er een werknemer met pensioen gaat, er al een nieuwe kandidaat voor de vaste functie gevonden is, maar deze kandidaat pas met ingang van het komende schooljaar kan komen werken. Als de werknemer nu met pensioen gaat, is er tot begin schooljaar sprake van een tijdelijke vacature.
Het begrip kennelijke tijdelijke aard is niet uitgewerkt in de cao voor primair onderwijs, zodat het breed uitgelegd kan worden. Hoofdregel is en blijft dat er bij vast werk (werk op formatie) een vast contract gegeven moet worden.