Wat zijn de categorieën bij toepassing van het afspiegelingsmodel? Zijn deze wettelijk vastgesteld?

Een afspiegelingsmodel staat beschreven in het Ontslagbesluit van UWV (per 1 juli 2015 ontslagregeling genoemd van UWV). In het afspiegelingsmodel wordt het personeel ingedeeld (per functiecategorie) in leeftijdsgroepen van 10 jaar: 15-25 jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar, 45-55 jaar, 55 en ouder. Na de ontslagronde dient de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand gelijk te zijn aan de opbouw daarvoor. Er wordt dus eerst bepaald hoeveel functies komen te vervallen in elke leeftijdscategorie.

Binnen iedere categorie geldt vervolgens LIFO (Last In First Out; kortste dienstverband eerste ontslag). Er zijn in het Ontslagbesluit enkele uitzonderingen geformuleerd. Dat kan onder meer gaan om personeelsleden die op grond van hun kennis en bekwaamheden onmisbaar zijn voor de organisatie etc.