Wat zijn de mogelijkheden van en consequenties bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Beëindigingovereenkomsten/vaststellingsovereenkomsten met wederzijds goedvinden (eventueel met vergoeding), waarbij werkgever en werknemer dus met het ontslag hebben ingestemd, vormen voor de gewone WW en de (bovenwettelijke) WOPO-uitkering geen probleem. Een werknemer wiens contract op deze manier wordt beëindigd, heeft daarmee gewoon recht op een uitkering. Voorwaarde daarbij is wel dat uit de overeenkomst duidelijk blijkt dat het initiatief tot de beëindiging van de werkgever komt. Ook moet voor het bepalen van de datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, rekening zijn gehouden met de geldende opzegtermijn. Het is ons advies om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een juridisch adviseur. 

Het Participatiefonds kent ook regels m.b.t. de beëindigingovereenkomst.

cao paragraaf
Huidige regelingen