We hebben op dit moment vrijwel geen werk voor vervangers. Mogen wij de contracten tussentijds beëindigen of de betaling tijdelijke stopzetten?

Nee, dit kan niet tenzij de werkgever dit samen met de werknemer overeen komt. Tussentijdse beëindiging van een contract is enkel mogelijk middels opzegging.  Dit gaat dus via de rechter indien een werknemer niet bereid is om over te gaan tot een vaststellingsovereenkomst. 

Trefwoorden