We willen een directeur samenwerkingsverband in dienst nemen. Is het verstandiger deze in dienst te laten nemen door een van de aangesloten besturen of het samenwerkingsverband zelf?

De PO-raad geeft hierin geen uitgesproken advies omdat dat erg afhankelijk is van de visie en gekozen organisatiestructuur van het samenwerkingsverband (swv). In het algemeen kan wel worden gesteld dat het swv een belangrijke, verantwoordelijke taak heeft waarin ook grote budgetten omgaan. Dat vraagt krachtig management.

Men kiest soms voor een aanstelling bij een schoolbestuur omdat men in het swv geen of zo weinig mogelijk personeel wil aanstellen. Dan detacheert of leent men de medewerkers van aangesloten bestuurders. Voordeel daarvan kan zijn dat men geen eigen personeelsvoorziening hoeft in te richten.

Wanneer wel wordt gekozen voor eigen personeel, kan men ook gebruik maken van een personeelsdienst van een groot bestuur of van een administratiekantoor.

Zeker als een swv beleidsrijk wil werken, is het hebben van mensen in eigen dienst een voordeel. Zij kunnen namelijk meer onafhankelijk vanuit een duidelijk managementstatuut werken. Wanneer directeur het bestuur moet aanspreken, is dat in die positie veel makkelijker dan wanneer de directeur zelf in dienst is bij het betreffende bestuur.

Tot slot bestaat de kans dat een swv bij detachering, inhuur etc btw moet betalen. Is dat het geval – de regels zijn hier niet duidelijk over - dan kan 21 procent van het budget niet worden ingezet voor leerlingen.