Welk instrument moet ik gebruiken om de vaardigheden van mijn leerkrachten te beoordelen?

Er zijn veel beproefde observatie-instrumenten beschikbaar. De PO-Raad heeft een inventarisatie naar diverse observatie-instrumenten laten uitvoeren, deze inventarisatie vindt u hier.

cao paragraaf
De startende leraar