Welk salaris krijgt iemand met een arbeidsbeperking en onder welke salarisschaal valt dit?

In de CAO 2016-2017 is een salarisschaal opgenomen die uitgaat van het wettelijk minimumloon voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze schaal groeit in drie periodieken van elk 3,3% naar 110% van het wettelijk minimumloon. De werkgever betaald de productieve uren van de medewerker, het UWV of de gemeente kan het gat tussen de productiviteit van de werknemer en het wettelijk minimumloon dichten via allerlei vormen van subsidie en regelingen. Welke regelingen van toepassing zijn is afhankelijk van de medewerker. De medewerker verdient dus het wettelijk minimumloon, maar de werkgever betaalt alleen de productieve uren.