Welke delen en bezittingen van mijn school of scholen moet ik op gezette tijden laten keuren?

Diverse zaken moet u ieder jaar verplicht laten keuren. Andere 'bezittingen' of onderdelen van een school moet u jaarlijks onderhouden.

Zaken die verplicht gekeurd moeten worden

 1. Speeltoestellen speellokaal
 2. Speeltoestellen buitentoestellen. Het is aan te bevelen dat het bestuur zelf een keer per kwartaal een controle doet.
 3. Brandmeldinstallatie als er een geldig certificaat bij moet zijn volgens de gebruiksvergunning
 4. CV installatie en gasleidingen om de 4 jaar als het vermogen groter is dan 110 Kw
 5. Valbeveiliging op het dak als die aanwezig is
 6. NEN 3140 keuring om de 3 jaar (elektriciteitsinstallatie en gereedschappen)

Zaken die onderhoudsplichtig zijn volgens bouwverordening en gebruikersvergunning

Van de volgende zaken moet u kunnen aantonen dat ze door een deskundige jaarlijks worden onderhouden:

 1. Noodverlichting
 2. Brandslanghaspels
 3. Poeder of schuimblusser
 4. Inbraakinstallatie
 5. Brandmeldinstallatie