Welke (ex-)personeelsleden ontvangen een bovenwettelijke uitkering en kan ik daar als werkgever een beschikking van krijgen?

Deze vraag omvat twee zaken. Ten eerste over de informatievoorziening over de uitkeringen voor eigen rekening. Dat zijn dan waarschijnlijk de negatief getoetsten. Die informatie is beschikbaar bij DUO, zij voeren de verrekening met de bekostiging uit.

Ten tweede gaat het over de beschikking en of die naar de ex-werkgever gestuurd wordt. Dit is niet het geval. De PO-Raad heeft KPMG daar geen opdracht voor gegeven om de volgende redenen: UWV geeft al informatie over het wettelijke deel. De bovenwettelijke uitkering is daarop gebaseerd. In het PO kennen we zeer veel korte uitkeringen tijdens de zomermaanden. De uitvoeringskosten om alle beschikkingen op te sturen naar de ex-werkgever zouden erg hoog zijn en het levert weinig meerwaarde. In het VO wordt dit in opdracht van de VO-raad wel gedaan, omdat de (ex-)werkgever daar zelf de re-integratie in het arbeidsproces moet uitvoeren. Dit is overigens niet direct gedaan bij de start van het nieuwe contract met KPMG, maar pas na verzoeken daartoe vanuit het veld.

In het PO voert het Participatiefonds de re-integratietaak uit. Het Participatiefonds heeft de beschikking over actuele uitkeringsgegevens en gegevens die relevant zijn voor de re-integratie, zoals werkhervatting en eventuele ziekmeldingen. Dat loopt zowel via UWV als via KPMG als het om de aansluitende uitkeringsfase gaat. PO-werkgevers die daarom vragen kunnen de beschikking van hun ex-werknemer overigens wel krijgen. PO-werkgevers kunnen ook bij het Participatiefonds vragen om een actuele lijst van hun uitkeringsgenietenden in het kader van de eigen wachtgelderbepaling of re-integratie van hun negatief getoetste ex werknemer (wanneer zij die re-integratie bijvoorbeeld willen stimuleren om zo tot kostenreductie te komen).