Welke faciliteiten heeft de medezeggenschapsraad (MR) vanuit de CAO PO tot zijn beschikking?

  • Uren voor werkzaamheden in het kader van medezeggenschap
  • Geld voor het vrijroosteren van leden van de personeelsgeleding medezeggenschapsraad (PMR) of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR) voor activiteiten ten behoeve activiteiten van de P(G)MR.
  • 3 dagen per twee jaar voor scholing
cao paragraaf
Medezeggenschap