Welke faciliteiten heeft de medezeggenschapsraad (PG) MR vanuit de cao voor primair onderwijs tot zijn beschikking?

In artikel 13.3 CAO PO worden faciliteiten genoemd die de (PG)MR tot zijn beschikking heeft. In dit artikel wordt onder andere benoemd hoeveel uren een werknemer krijgt voor zijn werkzaamheden in het kader van medezeggenschap. Daarnaast zullen er volgens dit artikel afspraken gemaakt moeten worden over de financiele middelen die de (PG)MR tot zijn beschikking krijgt. Ook staat er in dit artikel dat er recht is op 3 dagen scholing per twee jaar.  

cao paragraaf
Medezeggenschap