Welke mogelijkheid geeft de cao po om verlof te verlenen voor niet-christelijke feestdagen?

In de cao po is hiervoor geen bepaling opgenomen. In het po kan de werkgever in eigen beleid opnemen dat een werknemer op een niet-christelijke feestdag vakantieverlof kan opnemen of een werkgever kan verlof verlenen op grond van art. 8.8 cao po. Dit laatste is niet verplicht (de cao noemt dit namelijk niet), maar er zijn werkgevers die op grond van art. 8.8 cao po verlof verlenen op andere, niet-christelijke feestdagen.

In de cao vo staat overigens wél de mogelijkheid om twee dagen verlof te krijgen bij een religieuze feestdag zoals het Offerfeest of Suikerfeest. 

Trefwoorden