Welke officieel goedgekeurde antipestprogramma’s zijn er voorhanden?

De Inspectie houdt dat niet (meer) bij. Zij vindt het de verantwoordelijkheid van scholen om zelf bij de ontwikkelaar na te vragen of die beschikt over een zogenaamd verantwoordingsdocument. ​

Veel ontwikkelaars van bestaande kwaliteitszorgsystemen of programma’s voor sociale veiligheid hebben ook een module ontwikkeld (of zijn hiermee bezig), waarin in een leerlingtevredenheidsvragenlijst vragen over sociale veiligheid zijn opgenomen. Op hen rust de plicht om over een verantwoordingscertificaat te beschikken, wat een garantie biedt voor de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst. De school heeft de verantwoordelijkheid om bij de ontwikkelaar van het instrument dat de school wil gebruiken na te vragen of zij over een dergelijk verantwoordingscertificaat beschikken. 

Trefwoorden