Welke ondersteuning biedt de PO-Raad aan scholen voor het voeren van Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)?

De PO-Raad zal relevante informatie omtrent het voeren van DGO verzamelen, en deze informatie zal worden gedeeld met de leden. Indien u DGO gaat voeren dan kunt u dit melden aan de PO-Raad. Hierdoor houden wij overzicht en kunnen wij ideeën en oplossingen die elders zijn gevonden, delen met andere schoolbesturen die ook DGO moeten voeren.

Trefwoorden