Welke rechten heeft een werknemer als het gaat om zijn professionalisering?

Werknemers (zowel onderwijsgevend personeel als onderwijsondersteunend personeel) hebben naar rato van de werktijdfactor recht op een individueel professionaliseringsbudget van € 500,= per jaar en 2 uren per werkweek, artikel 9.3 lid 2 CAO PO. Deze uren hoeven niet per week te worden besteed maar mogen ook geclusterd worden en op een later moment worden gebruikt. Het individuele professionaliseringsbudget kan in overleg met de werkgever gedurende maximaal drie jaar worden gespaard, artikel 9.3 lid 4 CAO PO.