Welke regels staan er in de CAO over de pauze van leraren?

Als op een dag meer dan vijfeneenhalf uur wordt gewerkt, bestaat er recht op een pauze vanuit de Arbeidstijdenwet.  Indien de PMR daarmee instemt, kan die pauze worden opgesplitst in 2 x 15 minuten.  In het werkverdelingsplan worden afspraken gemaakt over de pauze.