Welke regels staan er in de cao voor primair onderwijs en de Arbeidstijdenwetgeving over de pauze van leraren?

Als op een dag meer dan vijfeneenhalf uur wordt gewerkt, bestaat er recht op een pauze van een half uur vanuit de Arbeidstijdenwet. In de cao is verder opgenomen dat in het werkverdelingsplan afspraken worden gemaakt over de momenten waarop er op school door werknemers pauze wordt genoten.