Welke vaardigheden zijn essentieel voor leraren om aan de slag te kunnen gaan met ICT in het onderwijs?

Als uw leraren aan het werk gaan met ICT, dan is het niet alleen van belang dat zij kunnen werken met de apparatuur (ICT-geletterdheid), maar ook dat zij deze inhoudelijk kunnen inzetten voor het onderwijs. Hier horen verschillende vaardigheden bij.

Onder ICT-geletterdheid verstaan we:

  • Instrumentele vaardigheden
  • Informatievaardigheden
  • Mediavaardigheden

Bij een inhoudelijke toepassing van ICT in het onderwijs hoort:

  • Leerlingen ICT-vaardigheden bijbrengen
  • ICT gebruiken voor pedagogische en didactische doelen
  • Resultaten van leerlingen in digitale leermiddelen evalueren
  • Digitaal leermateriaal combineren en flexibel toepassen
  • Op de hoogte zijn, innoveren en delen van kennis over ICT in het onderwijs

Uitleg over deze ICT-vaardigheden is onder meer te vinden in de professionaliseringstoolkit van Ixperium, de kennisbasis ICT 2013 van Leroweb en het competentiemodel van Mediawijzer.

Leuke voorbeelden van innovatieve leraren vindt u in de artikelen “Hoe werkt… leraar van het jaar”, bijvoorbeeld PO winnaar 2015.