Welke voorwaarden kan de werkgever verbinden aan het lang buitengewoon verlof, zoals opgenomen in artikel 8.14 lid 1 cao PO?

Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan de situatie dat de werknemer tijdens het lang buitengewoon verlof zich ziek meldt. 

 

cao paragraaf
Verlof