Welke werknemers komen in aanmerking voor het bijzonder budget?

Van 57 jaar tot de AOW- leeftijd heeft de oudere werknemer recht op een bijzonder budget van 130 uur per jaar, naar rato van werktijdfactor en tijdsduur. De oudere werknemer kan alleen dan aanspraak maken op het bijzonder budget als er sprake is van een recht van minimaal 45 uur op jaarbasis.