Wie heeft recht op het budget van 40 uur?

Alle werknemers hebben vanaf 1 oktober 2014 recht op een budget van 40 per jaar, naar rato van werktijdfactor en tijdsduur. De uren van deze regeling kunnen worden ingezet ten behoeve van duurzame inzetbaarheid zoals peerreview, studieverlof, coaching (tijd en geld), oriëntatie op mobiliteit en niet-plaats-en tijdgebonden werkzaamheden. Het gaat hierbij niet om vrij opneembaar verlof.