Wie is er verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit op basisscholen?

Uiteindelijk is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit op zijn basisscholen. Dat betekent niet dat het bestuur te allen tijde moet opdraaien voor de kosten die ermee zijn gemoeid. In het geval van nieuwbouw, gaan we er vanuit dat hiermee rekening is gehouden in het bouwbudget. Is er sprake van renovatie, dan zullen de gemeente en het schoolbestuur samen moeten afspreken wie wat betaalt.