Wie worden meegenomen in de berekening van de GGL?

De GGL wordt berekend over alle leraren, met uitzondering van door het Vervangingsfonds bekostigde vervanging en lio-ers. Meegewogen worden dus ook:

  • verlofgangers
  • leraren die worden bekostigd uit het schoolbudget of andere eigen middelen (zogenaamd 'eigen zak personeel')
  • gedetacheerde leraren (zij blijven verbonden aan hun eigen school)
  • leraren die zonder behoud van salaris zijn geschorst
  • voormalige directieleden die na een fusie zijn benoemd in een leraarsfunctie
  • leraren die tijdelijk de directie vervangen en een overeenkomstig salaris ontvangen