Wie zijn er bevoegd om het vak bewegingsonderwijs te geven?

Volgens de wetgeving is een leerkracht bevoegd les te geven in het vak bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding aan de groepen 3 tot en met 8 in het primair onderwijs als hij of zij een van de onderstaande opleidingen heeft afgerond;

  • Akte J, oude structuur lerarenopleiding basisonderwijs;
  • Aantekening J;
  • KLOS (de voormalige kleuterleidsteropleiding);
  • Pabo, gestart voor 1 sept. 2000 en afgestudeerd voor 2005;
  • Pabo, gestart na 1 september 2000 en in het bezit van de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via de Pabo;
  • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Alle leerkrachten die met de Pabo-studie begonnen zijn per augustus 2001 hebben een 'smalle' bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. Zij mogen alleen bewegingsonderwijs geven in de groepen 1 en 2. Ook spellessen mogen alleen maar gegeven worden in de groepen 1 en 2. Dit betekent dat als een groepsleerkracht wordt aangesteld met een smalle bevoegdheid bewegingsonderwijs, men geen lessen lichamelijke opvoeding mag geven in de groepen 3 t/m 8 en dient een bevoegde leerkracht deze lessen over te nemen. Alleen als de leerkrachten beginnen met de Postinitiële Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via de Pabo, die ongeveer twee jaar duurt, mogen zij ook de lessen verzorgen in de groepen 3 t/m 8.

Evaluatie Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via de Pabo
Uit het in deze zomer verschenen onderzoek van het Mulier Instituut, in opdracht van het ministerie van OCW, wordt de conclusie getrokken dat basisscholen de neiging hebben om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs ondergeschikt te maken aan het organisatorische meerwerk dat bij inzet van vakspecialisten wordt gevraagd. Een flink deel van de basisscholen, zo stellen de onderzoekers,  lijkt vast te houden aan de ‘van oudsher’ bekende praktijk dat groepsleerkrachten aan hun eigen klas vakonderwijs geven door het inzetten van leerkrachten met een oude ‘brede’ bevoegdheid of door van alle (pas) afgestudeerde leerkrachten te vragen om een brede bevoegdheid te halen. De onderzoekers concluderen daaruit dat de mogelijkheden van de leergang bewegingsonderwijs nog niet optimaal benut worden.De onderzoekers pleiten voor de inzet van meer ‘vakspecialisten’. Leerkrachten met een brede bevoegdheid die aan meer klassen bewegingsonderwijs geven en daarmee hun bekwaamheid verder uitbouwen. Dit komt, volgens het rapport, de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op school ten goede.  

Download het onderzoeksrapport ‘Evaluatie Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo’ (2012) hier.

Meer informatie is op te vragen bij onderzoeker Niels Reijgersberg:n.reijgersberg@mulierinstituut.nl