Wij hebben de laatste week van de zomervakantie in overleg met de P(G)MR voor alle medewerkers op een school aangemerkt als werkweek. Als een medewerker deze week zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet, moet deze week dan worden gecompenseerd?

Nee, in dit geval is er geen sprake van compensatie van vakantieverlof, de medewerker zou die week immers sowieso geen vakantieverlof opnemen.