Wij hebben een aantal medewerkers met een min-max contract in dienst. Hoe gaan wij met deze medewerkers om voor wat betreft de zomervakantie?

Een min-max contract is een contract voor bepaalde tijd. Het is daarom van belang om te weten tot welke datum het contract van de betreffende medewerkers loopt. Tot dat moment hebben zij namelijk recht op betaling over de min-uren en over de daadwerkelijk gewerkte uren tussen de afgesproken min en max.

Natuurlijk bouwen deze medewerkers ook vakantieverlof op, wat in de vakantieperiode wordt opgenomen. Als er te weinig vakantieverlof is opgebouwd, moet je wel de min-uren doorbetalen tot de einddatum van het contract.

cao paragraaf
Vakantie & verlof