Wij hebben ontslagbeleid: mogen wij een andere afvloeiingsvolgorde toepassen?

In het bijzonder onderwijs moeten de regels van het UWV worden gevolgd.

In het openbaar onderwijs mag dit alleen als u dit via DGO heeft geregeld of gaat regelen. Na invoering van de WNRA gelden ook voor het openbaar onderwijs de regels van het UWV.

cao paragraaf
Huidige regelingen