Wij hebben ontslagbeleid: welk afvloeiingscriterium moeten wij toepassen?

Voor het bijzonder onderwijs geldt dat het afvloeiingscriterium volgens de Uitvoeringsregels van UWV moet worden gehanteerd (afspiegelingsbeginsel).

Als afvloeiingscriterium in het openbaar onderwijs wordt het criterium toegepast zoals dit gold op 31 december 2012. Bij de meeste schoolbesturen zal dit LIFO (Last In First Out) zijn, tenzij in een eerder DGO anders is besloten. U dient na te gaan of voor of na 31 december 2012 DGO is gevoerd om een andere afvloeiingscriterium toe te passen dan LIFO. Als er onderscheid is tussen functiegroepen (OP, OOP) moet dat vastgelegd zijn.

Na invoering van de WNRA gelden voor het openbaar onderwijs de Uitvoeringsregels van het UWV (afspiegelingsbeginsel).

cao paragraaf
Huidige regelingen