Wij ontvingen een factuur van de Stichting Reprorecht. Volgens de Stichting is de rekening die de scholen van Stichting Reprorecht krijgen in overleg met de sectorraden opgesteld. Zijn scholen verplicht deze rekening te betalen?

Wanneer een auteur een stuk schrijft of wanneer iemand een foto, muziekstuk, video of afbeelding maakt, dan wordt dit eigendom van de maker (of de organisatie waar de maker voor werkt). U mag een dergelijk document niet zomaar kopiëren, u bent dan verplicht om de maker een vergoeding te betalen. Ook digitale kopieën (zoals scans die via e-mail of interne schijven worden verspreid) vallen onder deze regelgeving. Een deel van de vergoedingen is wettelijk geregeld, een ander deel van de vergoedingen is wettelijk beperkt tot de regel dat de maker toestemming moet geven voor vermenigvuldiging en hier een vergoeding voor mag vragen. Afbeeldingen op internet zijn vaak gratis voor privé gebruik. Gebruik op school is echter een vorm van zakelijk gebruik en dit is doorgaans niet gratis beschikbaar, ook niet als u de afbeelding van een algemeen beschikbare website hebt overgenomen.

Reprorecht heeft in overleg met uitgeverijen uitgezocht hoeveel er gemiddeld op een school wordt gekopieerd uit boeken en andere auteursrechtelijk beschermde bronnen en zij hebben hier een bedrag per leerling aan gekoppeld. Dit is een praktische manier om invulling te geven aan bovenstaande regelgeving. Wanneer u van mening bent dat er binnen uw bestuur minder kopieën worden gemaakt dan op een gemiddelde school die met auteursrecht zijn beschermd, of dat u voor het merendeel van de kopieën reeds hebt betaald, bijvoorbeeld omdat ze onderdeel zijn van een betaalde lesmethode, dan kunt u hierover in gesprek gaan met stichting Reprorecht.

De PO-Raad betreurt enerzijds de stijging in de tarieven, anderzijds erkent de PO-Raad de rechten van de makers om een vergoeding te vragen en herkennen wij het beeld dat (mede door toegenomen gebruik van digitale middelen) er meer documenten worden vermenigvuldigd en verspreid. De PO-Raad heeft geen invloed op de hoogte van de tarieven.

Trefwoorden