Wordt een Stichting openbaar onderwijs gezien als een bestuursorgaan in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur?

De opvatting is dat de Stichting Openbaar Onderwijs kan worden aangemerkt als een bestuursorgaan, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid onder d van de Wet openbaarheid van bestuur. Het is weliswaar een privaatrechtelijke rechtspersoon maar wel bekleed met openbaar gezag (het besturen van openbaar onderwijs). Of anders gezegd een overheidsstichting met overheersende overheidsinvloed.

In de memorie van toelichting van de wetswijziging waarbij de Stichting Openbaar Onderwijs is geïntroduceerd, werd de stichting ook aangeduid als openbare dienst in de zin van artikel 3 van de Grondwet (recht op gelijke benoeming). Zoals de Stichting Openbaar Onderwijs op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt aangemerkt als een bestuursorgaan waarop die wet van toepassing is, kan ook de toepasselijkheid van de WOB in het verlengde van die lijn gezien worden.