Zijn er al richtlijnen voor de grootte van de opvang van de groepen van leerlingen?- Zijn er al richtlijnen voor de grootte van de opvang van de groepen van leerlingen?

Nee, die zijn er nog niet. We zijn in overleg met het ministerie hierover.

Trefwoorden