Zijn er wettelijke verplichtingen als het gaat om bewegingsonderwijs in de groepen 3 en 4 in het primair onderwijs?

Er zijn geen wettelijke verplichtingen ten aanzien van het bewegingsonderwijs dat in groep 3 en 4 moet worden aangeboden. In de kerndoelen PO wordt per vak aangegeven wat kinderen moeten kennen en kunnen aan het eind van de basisschool. Een school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal.