Zijn in de CAO PO aanvullende afspraken gemaakt ten opzichte van het convenant Leerkracht?

De afspraken uit het convenant Leerkracht zijn één op één vertaald naar de afspraken in de CAO PO. Er is niet opnieuw onderhandeld over de afspraken uit het convenant.  De afspraak is dat LB functies alleen meetellen voor de functiemix wanneer  de werknemer minstens 465 uren lesgeeft (50% van de bij zijn werktijdfactor passende maximale lessentaak). In de CAO PO is opgenomen hoeveel procent van de leraren minimaal binnen bepaalde salarisschalen moeten vallen. Dit is op het niveau van brinnummers vastgesteld om ervoor te zorgen dat iedere school aan functiemix doet. Wel is het percentage voor een school wat lager dan het te bereiken percentage op bestuursniveau. Dat betekent dat een bestuur wel wat ruimte heeft om te differentiëren tussen scholen.

 

cao paragraaf
Functiemix