Zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs verplicht om een eindtoets af te nemen?

Op termijn wordt het ook voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verplicht een eindtoets af te nemen. Dat is in schooljaar 2014/2015 nog niet het geval. Uiteraard mogen deze scholen wel een eindtoets afnemen bij (een deel van hun) leerlingen.

Trefwoorden