Zijn schoolbesturen verplicht aan hun accountants te laten weten of leraren die meetellen voor de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) minstens 50 % van hun tijd met lessen bezig zijn?

De accountant moet vaststellen dat de juiste docenten zijn meegenomen in de berekening van de GGL voordat hij een goedkeurende verklaring mag afgeven. Het is voor besturen dus raadzaam mee te werken aan een verzoek van een accountant om informatie hierover. Zij kunnen bijvoorbeeld de schoolgids overleggen (hier staat doorgaans in welke leerkracht voor hoeveel dagen voor welke klas staat op welke school).

Door hierop toe te zien, moet worden voorkomen dat de GGL ten onrechte wordt verhoogd doordat jongere leerkrachten worden ingeschreven op het bestuursnummer in plaats van het BRIN-nummer van een school. Leraren die meetellen voor de GGL moeten altijd op het BRIN-nummer worden ingeschreven.

Het gaat dan overigens om alle leraren die een functie hebben in een LA, LB, LC en/of LD schaal en voor minstens de helft van hun tijd aan de school in kwestie zijn verbonden. Zij hoeven dus níet 50 procent of meer van hun tijd bezig te zijn met hun lessen.

De exacte regels staan in het Onderwijsprotocol.