Zijn wij als bestuur verplicht om een verzoek voor betaald ouderschapsverlof te honoreren?

Ja, betaald ouderschapsverlof is een recht van de werknemer. Alleen als u daarvoor gegronde redenen heeft en uw werknemer daarmee instemt, kan het verlof op een andere periode dan gevraagd plaatsvinden.

cao paragraaf
Verlof