Nieuws

Verslag van Onderwijspoort over 'Leraar en school op weg naar 2032'

,,Ik hoop dat het advies van platform Onderwijs2032 vooral een reden is voor een brede discussie over het onderwijsbestel", dat stelde Kamerlid Van Meenen (D66) tijdens Onderwijspoort op 12 november 2015. Op de bijeenkomst gingen politici, beleids- en opiniemakers en vertegenwoordigers van het veld met elkaar in gesprek over 'Leraar en school op weg naar 2032'.

,,Zonder kennis geen vaardigheden"

Ab van der Touw van het Platform Onderwijs2032 (en CEO van Siemens) opende de bijeenkomst met de opbrengsten van de dialoog rondom het conceptadvies Onderwijs2032. De discussie liet nog verbeterpunten zien, vertelde hij. Bijvoorbeeld de onderbelichtig van kennis in het onderzoek. "Kennis is wel degelijk nodig voor het onderwijs van de toekomst. Zonder kennis geen vaardigheden." Er moet worden verdiept en verbreed, vindt het platform in haar voorlopig advies.

,,Zijn er in 2032 nog wel scholen?''

Onder leiding van oud-politicus Boris van der Ham spraken vertegenwoordigers van het onderwijsveld over het onderwijs van de toekomst. Alderik Visser (docent vo en leraar 2032) ziet de school daarin als curriculumontwikkelingsunit. "Het nu ontstane curriculumbewustzijn moeten we aangrijpen om de cultuur om te vormen. Professionalisering doe je vooral door het samen te dóen." Rob Gertsen (onderzoeker HU) stelt de vraag: Waarom gaan we er vanuit dat er in 2032 nog steeds scholen zijn? ,,Tegen die tijd stellen leerlingen misschien zelf hun pakket samen met online bronnen!''. Wim Schut (bestuurder PO en AB-lid van de PO-Raad) stelt dat al veel verbeteringen zichtbaar zijn, ,,maar er is ook veel te zeggen voor geleidelijkheid'', vindt hij. ,,Het is van groot belang dat professionalisering samen gebeurt.'' Tot slot wil VO-bestuurder Judit Weekenborg de school vooral teruggeven aan de gemeenschap. ,,Werkelijk samen met maatschappij de jongeren opleiden is de toekomst'', aldus Weekenborg. 

Brede discussie 

Ook de aanwezige politici Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D66), Karin Straus (VVD) en Loes Ypma (PvdA) spraken over het advies van het platform Onderwijs2032. Van Meenen hoopt vooral dat het advies aanleiding is voor een brede discussie over het gehele onderwijsbestel. ,,Toetsing moet hierin dan bijvoorbeeld ook onderwerp van gesprek zijn'', aldus het Kamerlid. ,,Als daar niets aan verandert, blijft alles bij het oude.'' Straus hoopt dat het advies ertoe leidt dat er in scholen meer discussie ontstaat over hoe zij onderwijs geven. ,,De school moet op eigen wijze invulling geven aan het advies. Diversiteit van onderwijs is een groot goed'', aldus het Kamerlid.

De onderwijswoordvoerder van de PvdA, Loes Ypma, ziet voor de politiek vooral de rol om het systeem aan te passen. Een systeem waarin kinderen het niveau waarop ze binnenkomen kunnen ontstijgen.

Toewerken naar consistent en samenhangend onderwijsbestel

De initiafnemende organisaties zien in de discussie belangrijke knelpunten en kansen. Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, stelt dat nog niet geheel duidelijk is wat er uiteindelijk met het advies van het platform gaat gebeuren? Wat haar betreft moeten de betrokken partijen in ieder geval ,,toewerken naar een consistent en samenhangend onderwijsbestel.'' Petra van Haren van de AVS stelt dat vooral een cultuurverandering noodzakelijk is voor het . En Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, benadrukt daarbij de rol van de docent. "Wat docenten vooral nodig hebben om te kunnen ontwikkelen, is tijd."