Toolbox

Voorbeeldfunctiebeschrijvingen primair onderwijs

In gesprek over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Meer weten?

Ontwikkeld door
Interessant voor

Wil jij in gesprek met leraren, schooldirecteuren of onderwijsondersteunend personeel over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die horen bij hun functie? Deze voorbeeldfunctiebeschrijvingen helpen je hierbij.  

De beschrijvingen zijn gemaakt door de sociale partners, na een raadpleging onder leraren, onderwijsondersteunende medewerkers, directeuren en schoolbestuurders.  

De functies zijn gewaardeerd met het functiewaarderingsysteem voor primair onderwijs. Dit systeem is net als die voor andere onderwijssectoren gebaseerd op het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid, Fuwasys. 
 

Wat haal jij uit deze beschrijvingen?

  • Geactualiseerde voorbeeldfunctiebeschrijvingen ter inspiratie voor functiebeschrijvingen op maat in jouw organisatie 
  • Een goede basis voor het gesprek met je medewerkers  
  • Onderbouwd werken aan de ontwikkeling van je medewerkers 

Van voorbeeld naar functiebeschrijving op maat  

De voorbeeldfunctiebeschrijvingen kun je op verschillende manieren inzetten. Bijvoorbeeld als er een nieuwe medewerker in dienst komt en er een functiebeschrijving gemaakt moet worden of wanneer je als organisatie het functiegebouw gaat vernieuwen en nieuwe functiebeschrijvingen gaat maken. Het gebruik van de voorbeelden is niet verplicht.

Met medewerkers in gesprek over functie en ontwikkeling

Een functiebeschrijving is een goed instrument om een functioneringsgesprek met medewerkers te voeren. Een regelmatig gesprek met medewerkers over de huidige invulling van hun functie, ambities en ontwikkelpunten hoort bij een goed HR-beleid. Het helpt medewerkers in hun ontwikkeling en ondersteunt leidinggevenden in hun ondersteunende en faciliterende rol. Deze voorbeeldbeschrijvingen zijn een hulpmiddel om tot een functiebeschrijving te komen.  

Let op: aanpassing salarisschalen 2022  

Op basis van de functieomschrijvingen zijn de functies gewaardeerd met het functiewaarderingsysteem voor primair onderwijs. Dit systeem is net als die voor andere onderwijssectoren gebaseerd op het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid, Fuwasys.

Met het cao-akkoord 2022 zijn de salarisschalen in het primair onderwijs gelijkgetrokken met de salarisschalen voor het voortgezet onderwijs. Deze aanpassing is nog niet meegenomen in de beschrijvingen.  

Aangezien het voortgezet onderwijs geen numerieke schalen voor leraren kent, hebben de salarisschalen in het primair onderwijs ook een andere benaming gekregen. De leraren zijn ingeschaald in de schalen die passen bij functies van dezelfde zwaarte, dat wil zeggen: L10->LB; L11->LC; L12->LD.  

Voor de andere medewerkers is het 'oude' schaalnummer blijven gelden, dus een onderwijsondersteuner in schaal 6 is in de nieuwe schaal 6 gekomen. Ook directeuren en adjunctdirecteuren hebben dezelfde schaalnaam (respectievelijk D- en A-schalen) en schaalnummers gehouden. 

Een toelichting op de omzetting is te vinden: Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten