Voorschools programma voor ieder kind

De PO-Raad vindt het belangrijk dat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarom is het onze ambitie dat uiteindelijk alle peuters minstens vier dagdelen per week kunnen deelnemen aan een voorschools programma dat hen stimuleert om te leren en ontwikkelen. Of hun ouders werken of niet, of ze een risico lopen op een achterstand en de gemeente waarin ze wonen, mag hierbij geen verschil maken.