Thematiek: 

Algemeen, verbetering van onderwijs volgens concept van Vrije Scholen.
 

Samenstelling: 

Het is niet bekend op welk niveau de kennisgemeenschap georganiseerd is. De samenstelling van de kennisgemeenschap bestaat uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.
 

Doel: 

De kennisgemeenschap heeft geen specifieke opdracht. De kennisgemeenschap kent verschillende doelen. Professionalisering en het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk, leerkrachten ondersteunen in hun dagelijkse werk, verbetering van de onderwijspraktijk met doorscholing, het versterken van de beroeps-identiteit, het vergroten van het werkplezier.
 

Activiteiten: 

De meest nadrukkelijke activiteiten van de kennisgemeenschap zijn het uitwisselen van verhalen, het gezamenlijk reflecteren op de onderwijspraktijk en het ontwikkelen van praktijkinzichten.
 

Contactpersoon: 

Vrije Scholen Athena, Deventer 
0570 612 459, ondkwa@vrijescholenathena.nl