Vroeg vreemde talenonderwijs

Door onze internationale economie, vervagende grenzen en groeiende mogelijkheden om digitaal contact te leggen met andere landen, wordt het beheersen van andere talen belangrijker. Internationalisering stelt steeds hogere eisen aan taalvaardigheid in moderne vreemde talen. De vraag naar tweetalig onderwijs stijgt.
 

In het hoger onderwijs is hierop ingespeeld door het opleidingssysteem, af te stemmen op dat wat internationaal gangbaar is: het bachelor-mastersysteem. Ook het primair onderwijs raakt steeds meer internationaal georiënteerd. Het aantal basisscholen dat vroeg vreemde talenonderwijs aanbiedt, neemt snel toe. De leerlingen van nu, worden wereldburgers.

Jong geleerd is oud gedaan

Meer en meer kinderen krijgen daardoor al op jonge leeftijd les in een vreemde taal zoals het Engels. Uit onderzoek weten we dat kinderen die op jonge leeftijd spelenderwijs les krijgen in vreemde talen, die talen veel beter spreken dan kinderen die pas in groep 7 of 8 ermee kennismaken. De PO-Raad vindt het dan ook belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een basis leggen voor andere talen. Daar profiteren zij de rest van hun leven van. Zowel in hun vervolgopleidingen als later in hun werk.

De PO-Raad informeert en ondersteunt schoolbesturen over mogelijkheden met vroeg vreemde talenonderwijs. De PO-Raad werkt daarbij actief samen met EP-Nuffic, het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs.

Meer weten?

Meer inhoudelijke informatie over internationalisering en vroeg vreemde talenonderwijs is te vinden op de website van EP-Nuffic.

De PO-Raad en EP-Nuffic hebben samen een Toolbox Internationalisering opgezet waarin praktische hulpmiddelen te vinden zijn voor scholen en hun besturen om aan de slag te gaan met internationalisering.