Wat moet het volgende kabinet in ieder geval regelen voor het primair onderwijs (kies maximaal 3 punten)?

Salarissen primair, speciaal en voortgezet onderwijs gelijktrekken
85%
Schoolgebouwen renoveren en klimaatneutraal maken
39%
Geld prestatiebox naar lumpsum brengen (geen nieuw bestuursakkoord)
33%
Passend onderwijs herzien
33%
Onderwijstijd en -uren flexibiliseren (anders organiseren)
26%
Samen opleiden en begeleiding van starters versterken
22%
Eén basisvoorziening voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar invoeren
19%
Eén Wet op Funderend onderwijs realiseren
15%
Artikel 23 schrappen
7%
Medezeggenschap nieuwe stijl (monitorcommissie) in de wet opnemen
2%
Maximale schoolgrootte vastleggen
2%
Curriculum.nu overnemen
0%

Reacties (2)

Arie Visser

De overheid dient ruimhartig te faciliteren in geld en middelen en de inrichting van het onderwijs aan de besturen en onderwijsgevenden over te laten. 

21:13, 17 september 2019
Thea Meijer

Die basisvoorziening 0-4 moet er zeker komen en is van groot belang voor ontwikkelkansen, maar niet uit onderwijsgeld! Dus die mag van mij uit deze poll.

09:57, 19 september 2019

Plaats een reactie