Aanmelden bestuurlijke visitatie

Via dit webformulier kunnen schoolbesturen zich aanmelden voor het bestuurlijk visitatietraject. Heeft u vragen over bestuurlijke visitatie of het webformulier? Neem dan contact op met Jessica van Rossum via 06-83711610 of bestuurlijkevisitatie@poraad.nl

 

Persoonsgegevens
Vul hier de contactgegevens van de contactpersoon voor het bestuurlijk visitatietraject in.
Bestuursgegevens
Factuurgegevens
Vul hier de factuurgegevens van het schoolbestuur in.
Het bedrag van €1000,- exclusief BTW geldt voor een traject met de daadwerkelijke visitatiedatum in 2019. Als de visitatiedatum van uw schoolbestuur na 31 december 2019 plaatsvindt, zitten hier hogere kosten aan verbonden. Hiervoor nemen we te zijner tijd contact met u op.

Ik ben op de hoogte van de algemene voorwaarden (klik hier) en privacyverklaring (klik hier)

Als het schoolbestuur het visitatierapport beschikbaar stelt aan de PO-Raad maakt u mogelijk dat we onderzoek kunnen doen naar de ontwikkelingen van het primair onderwijs. De visitatierapporten worden hierbij geanonimiseerd verwerkt. De PO-Raad gaat zorgvuldig om met visitatierapporten en bewaart deze gegevens uiterlijk vijf jaar.
De PO-Raad faciliteert Lerende netwerken zodat schoolbestuurders samen de zelfevaluatie kunnen voorbereiden. Aan de Lerende netwerken zijn geen kosten verbonden. Er zijn verschillende Lerende netwerken ingepland voor het najaar van 2019, deze vindt u in de agenda op deze website. Het is ook mogelijk om zelfstandig te werken aan de zelfevaluatie.
Als PO-Raad hebben we graag een indicatie van wanneer u denkt de visitatiedatum te plannen. Dit in verband met de planning en mogelijke drukte.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten! U kunt uw vraag ook mailen naar bestuurlijkevisitatie@poraad.nl
3 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.