Aanmelden Kennisgroep Communicatie 31 oktober 2019

De sector is in beweging en steeds meer schoolbesturen versterken het team met een communicatieprofessional. De PO-Raad organiseert in oktober 2019 voor de vierde keer een kennisgroep communicatie om te voorzien in de behoefte om dieper in te gaan op bepaalde communicatievraagstukken en thema’s. Eerder kwamen algemene thema’s en specifiek crisiscommunicatie al aan bod. Het netwerk heeft een interactief karakter, waarbij we inzetten op een mooie, leerzame dialoog, onder leiding van een specialist op het betreffende thema – voor 31 oktober 2019: Interne communicatie

Want hoe houden we het gezellig ookal zijn de zaken complex en lopen gemoederen op? Hoe motiveren we de medewerkers als de druk hoog is en hoe krijg je ze mee bij veranderingen, etc.

Datum/tijd/locatie

Donderdag 31 oktober 2019, 09.30 – 13.00 uur (incl. lunch) bij Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht

Bestuursgegevens
Persoonsgegevens
6 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.