Aanmelden maatwerkmeetings in de districten ‘passend onderwijs: aandacht voor toptalenten’ voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO-Raad

De PO-Raad organiseert enkele keren per jaar regionale ontmoetings- en netwerkbijeenkomsten rond passend onderwijs. Daarin is al een traditie opgebouwd. Zeer veel bestuurders, directeuren, coördinatoren en andere belangrijke mensen uit de samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen twee jaar al één of meerdere bijeenkomsten bezocht.

Deze bijeenkomsten krijgen steeds meer een regionaal karakter om te bewerkstelligen dat organische netwerken ontstaan waar ieder zijn voordeel uit kan putten. Er zijn al veel interessante initiatieven uit voortgekomen.

Begin 2015 gaan we al weer met een eerste ronde bijeenkomsten van start. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden en kunt u uw wensen duidelijk maken zodat wij voor u zoveel mogelijk een programma op maat kunnen opstellen. 

De bijeenkomsten kennen een plenair deel en twee rondes workshop. We verzoeken u om twee voorkeuren aan te geven en een reserveonderwerp. Afhankelijk van de belangstelling voor de onderwerpen zullen we bepalen hoeveel en welke per bijeenkomst aan de orde komen. Zo nodig wordt op afzienbare termijn een tweede ronde bijeenkomsten georganiseerd.

Let u bij het inschrijven op de uiterste inschrijfdatum voor de specifieke bijeenkomst.

Gegevens deelnemer
Bijeenkomst
Kies uw onderwerpen
De bijeenkomsten kennen een plenair deel en twee rondes workshop. We verzoeken u om twee voorkeuren aan te geven en een reserveonderwerp. U kunt uw voorkeuren aangeven door de onderwerpen van uw keuze te nummeren met 1, 2 en 3. Afhankelijk van de belangstelling bepalen we hoeveel en welke onderwerpen per bijeenkomst aan de orde komen. Zo nodig wordt op afzienbare termijn een tweede ronde bijeenkomsten georganiseerd.
3 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.